Pazar Yeri Üye İşyeri Sözleşmesi

sarı

1.HİZMET KAPSAMI

İşbu sözleşmenin amacı SON TAZE APP uygulamasında yayınlanan ilanlar aracılığı ile satıcı konumundaki üye işyeri kullanıcılarının site üzerinden yiyecek, içecek, gıda vb. gibi hijyen ve gıda şartları ile hukuka uygun ürünlerinin perakende olarak alıcı müşteri üyeye ulaşmasını sağlamaktadır.

SON TAZE APP uygulamasında sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye alıcı yada satıcı olarak üye olması gerekmektedir. Kullanıcı kayıt formu doldurularak SON TAZE APP sistemine ve uygulamasına üye olunabilir.

2.TARAFLAR:

İşbu Sanal E-ticaret (Pazaryeri)  hizmetleri sözleşmesi , Üye İşyeri /satıcı sıfatıyla SON TAZE APP  uygulamasına üye olan kullanıcılar ile VESİİLE Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı A.Ş. (SON TAZE APP)  arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme satıcının siteye üye olması ve iş bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile birlikte yürürlüğe girecek olup son onay SON TAZE’ye aittir.

SATICI üyeliğini başlatmak için;tüm belgelerini sisteme yüklemeleri ve sözleşme imza aşamasını tamamlayığ, SON TAZE’nin onayını beklemelidir.

Vergi levhası , imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi , şahıs şirketi ya da adi ortaklıklar için imza beyannamesi ve şahısların nüfus cüzdan fotokopileri sunulmalıdır.

Banka bilgileri: (Banka adı, Şubesi, hesap no, şube no , Iban no eksiksiz belirtilerek kaşeli ıslak imzalı olmalı, Son altı aya ait faaliyet belgesi ,Ticaret sicil gazetesi,

Sisteme yüklenecektir.

Tüm bu belgelerin ve başvurunun SON TAZE APP tarafından onaylanması gerekmektedir.

SON TAZE APP ,Sözleşme kapsamında belirtilen kural ve koşullara aykırılık, verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, başvuruda bulunan tüzel/gerçek kişinin başvurusunun daha önceden reddedilmiş olması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturulabilecek durumların tespit edilmesi ve/veya benzeri sebepler dâhil olmak üzere, herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın ÜYE İŞYERİ’nin internet sitesi, pazar yeri ve/veya masaüstü-mobil uygulamalardaki üyeliğine son verebilir veya üyeliği askıya alabilir ve/veya işbu sözleşmeyi feshedebilir.

3.TANIMLAR:

İşbu Sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

Alıcı Üye: Kendi belirlediği bir ürünü satın almak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişi müşterileri ifade eder. 

Satıcı Üye: Alıcı üyelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri oluşturmak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanarak ürünlerini Alıcı Üyelere sunmak için siteye üye olan üye işyeri özel ve tüzel kişileri ifade eder. 

SİTE: SON TAZE APP uygulamasını ifade eder.

SON TAZE APP: Yerine göre bazı hallerde site ve uygulamayı bazı hallerde ise Tüzel kişilik olarak VESİİLE Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı A.Ş. yi ifade eder.

4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

— SATICI ÜYE :

Satıcı üyeler, site üzerinden yiyecek, içecek, gıda vb. gibi hukuka uygun ürünler satabilir. Satıcı üye, sipariş edilen ürünü SON TAZE APP uygulamasında belirlendiği şekilde sağlıklı, son kullanım tarihi geçmemiş, bozulmamış, zedelenmemiş, gıda ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

SATICI ÜYE, Site / Uygulama dışındaki bir kanaldan, SON TAZE’yi aradan çıkararak Sözleşme konusu hizmetlerin sağlanmasına veya Ürün’ lerin satışına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını, ödeme işlemini SON TAZE’ yi aradan çıkararak Uygulama dışında tamamlamayacağını ya da Kullanıcı/Müşteri’yi bu yönde teşvik edici hareketlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı Üye, Alıcı /müşteri tarafından belirtilen adrese SON TAZE APP uygulamasında belirlenen şekilde elden ya da Alıcı/müşteriye kapıda siparişi teslim edeceğini kabul etmiş olur. SON TAZE APP üzerinden verilen siparişlerde, siparişin teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi, siparişin gecikmesi, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesi, siparişin hatalı olması gibi durumlarda, satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta ve uyumsuzlukta SON TAZE APP uygulaması sorumlu tutulamaz. SON TAZE APP söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.

Satıcı Üyelerin, çevrimiçi satışlarındaki tüm vergi sorumluluğu ile Tüketici Mevzuatı ve sair mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülükler kendilerine aittir. Satışı gerçekleşen siparişlerin vergi sorumluluğu, online yemek satışını yapan işletmelere aittir. Satıcı Üyeler, gerçekleştirdiği siparişlerin tüm aşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler.

Ödeme sistemi şartları dâhilinde her tamamlanan sipariş için site üzerinde belirlenen komisyon oranı kesilir. Satışı gerçekleşen ürünlerin ödemeleri, komisyon oranı düşülerek belirlenen usul ve esaslara uygun olarak satıcının işletme hesabında belirlediği ve onayladığı IBAN numarasına gönderilir.

Hatalı IBAN numarasından kaynaklı problemlerde SON TAZE APP sorumlu tutulamaz. IBAN numarasının doğruluğu ve sisteme hatasız şekilde girilmiş olması SATICI ÜYE’nin sorumluluğundadır.

— SON TAZE APP :

SON TAZE APP hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir.

SON TAZE APP herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı SON TAZE APP in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

SON TAZE APP kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, resimlerin, yazıların, bilgilerin, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. SON TAZE APP kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. SON TAZE APP kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/ veya SON TAZE APP tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Bu hallerde ÜYE SATICI hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. Üye Satıcı’nın marka ve logosunun sitede kullanımı sırasında oluşabilecek hata ve eksiklikler ,ÜYE Satıcı’nın uyarısı ve bildirimi üzerine 7 gün içerisinde düzeltilebilecektir.

ÜYE SATICI ile iletişim kayıt sırasında bildirilen e-posta adresi yada site imkan ve kanalları üzerinden yapılacaktır.

Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri ya da sundukları ürünler ile, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlal etmeyecektir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, SON TAZE APP üyeden bu durumu düzeltmesini talep edebilir yâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalinde doğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur. SON TAZE APP üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerik oluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir. SON TAZE APP bu içerik veya mesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

Site ve mobil uygulamalarda yer alan tüm yazılar, ürünler, hizmetler, yiyecekler, içecekler “olduğu gibi” yayınlanmakta olup ürünlerin, hizmetlerin, yemek menülerinin doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir. 

Sitede yer alan tüm yazıların, ürünlerin, hizmetlerin, yiyeceklerin, içeceklerin bilgilerin olası yanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu ürünlere, hizmetler, yazılara/bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan SON TAZE APP sorumlu değildir.

SON TAZE APP sözleşmeyi onaylayan üye müşterilerine  internet ortamından yemek ve gıda siparişi verme imkanı sunar. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı SON TAZE APP in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

Kullanıcılar tarafından verilen siparişler sistem üzerinden,mobil bildirim, e-posta bildirimi , sms bildirimi gibi yollarla işletmelere haberdar edilecektir. 

SON TAZE APP, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. SON TAZE APP ve onun uygulamaları, alıcılara kendilerine en yakın restoran konumlarını gösterebilmek için alıcıların ve satıcıların konum bilgilerini kaydedecektir. Bu bilgiler kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve güvenlikli veri tabanında saklanacak ve tüketicinin isteği üzerine imha edilecektir. 

5.ÖDEMELER:

Müşterinin SON TAZE APP uygulamasından seçimine göre ürünlerin teslim şeklinin kurye ile teslimat ya da elden teslimat sipariş durumuna göre ödeme şekli de değişiklik arz etmektedir.

Kurye ile teslimatta alıcı sipariş esnasında online olarak ödeyecektir. Online ödeme halinde varsa ödeme sisteminin komisyon ücreti mahsup edildikten sonra bakiye bedel satıcıya ödeme sistemi koşullarına göre transfer edilir.

Elden teslimat siparişlerde ise onaylı ödeme sistemi geçerli olacak olup  alıcı, ürün siparişi verdikten sonra, ürün ücretini SON TAZE APP tarafından belirtilen  ödeme sistemine transfer eder ve ücretin hesaba yatırıldığı Üye/Satıcı’ya bildirilir. 

Şüpheye mahal vermemesi açısından, ürün bedeli, satın alma anında SATICI ÜYE  adına, SON TAZE APP tarafından MÜŞTERİ’den tahsil edilecek ve SATICI ÜYE işbu sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak SON TAZE APP üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline, SON TAZE APP tarafından yansıtılacak hizmet bedelleri ve komisyonlar düşülmüş haliyle hak kazanacaktır. SON TAZE APP tarafından SATICI ÜYE işyerine uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında SATICI ÜYE  tarafından yapılacak olan değişiklikler, sözleşme eklerinin yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklikler yapıldıkları andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. SON TAZE APP, söz konusu değişiklikleri, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle tebliğ etmiş olacaktır. Komisyon oranlarında anlaşma sağlanamaz ise SATICI ÜYE  mağazasını kapatarak, satışları durdurabilir.

 Taraflar,  ücret ve ödeme koşullarında anlaşmışlardır. SON TAZE APP tarafından ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında, SON TAZE APP in her zaman değişiklik yapabilme hakkı olup, yapılacak değişikliklere ilişkin gerekli duyurular SON TAZE APP tarafından SATICI ÜYE ’ne e- posta ile yapılacaktır.

Elden teslimat ile ürünü teslim alan alıcı, aldığı ürünü kontrol eder ve ürün kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun olduğunu kabul eder. Ürünün alınması halinde ücretin satıcının banka hesabına transferi için onay verilmiş kabul edilmektedir.

Satıcı ürünün alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise ücret güvenli hesaptan alıcıya iade edilecektir.

Satışı yapılan ürünler bozulması kolay kısa sürede tüketilmesi ve özel koruma gerektiren ürünler olduğunda bu ürünlere ilişkin alıcının cayma ve iade hakkı bulunmamaktadır.

Alıcı ve satıcı arasında ihtilaf halinde, SON TAZE APP ürün ücretini bloke etme hakkına sahip olup, ALICI ve SATICI’nın uzlaşması için azami gayreti gösterecektir, ancak tüm sorumluluk ve yükümlülük SATICI ÜYE ve ALICI MÜŞTERİ arasındadır.

Alıcı ve satıcı arasındaki işbu hizmet kapsamındaki alışverişe ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve benzeri sorumluluk ALICI ÜYE  ve SATICI ÜYE ‘ye ait olup bu konuda SON TAZE APP hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

SATICI ÜYE, iş bu sözleşme hükümlerine uygun olarak, SON TAZE APP uygulaması üzerinde taahhüt ettiği stok miktarı kadar ürünü, müşteriden talep gelmesi durumunda karşılamakla sorumludur.  SATICI ÜYE , Stok yetersizliği nedeniyle müşteriye zamanında teslim edilemeyen ürünler olması durumunda, SON TAZE APP tarafından müşteriye ödemiş olduğu bedel iade edilecek ve söz konusu bedel SATICI ÜYE işyerinin hesabına borç olarak kaydedecektir. Söz konusu bedel, SATICI ÜYE ’ye yapılacak ilk ödemeden mahsup edilir.

6.SORUMLULUK

SON TAZE APP işbu hizmet kapsamındaki tek sorumluluğu pazaryeri hizmeti kapsamında ilan yayınlamaktan ibaret olup ilan içeriği, ürünler vs. tüm hususlara ilişkin SON TAZE APP e hiçbir sorumluluk yüklenemez.

SATICI ÜYE ürünlerin gerekli hijyen kurallarına ve gıda sertifikalarına sahip olduğunu, ürünlerin teslim anında son kullanma tarihlerinin geçmemiş olduğunu kabul etmiş olup, bu konudaki tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

7.YASAKLI ÜRÜNLER

TC ve uluslararası yasalara göre yetiştirilmesi ve satışına izin verilmeyen ürünlerin SON TAZE APP aracılığıyla ilan suretiyle satılması  ya da bu ürünlere ilişkin talepte bulunulması yasaktır. Bu konuda SON TAZE APP in sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.DELİL SÖZLEŞMESİ VE MÜCBİR SEBEP:

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Mücbir Sebepler :’Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SON TAZE APP in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu haller sebebiyle SON TAZE APP in herhangi bir hukuki sorumluluğu söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

9.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 SON TAZE APP, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. SON TAZE APP, söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

SATICI ÜYE , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, uygulama kapsamında kullanıcılara veya alıcılara ait elde etmiş olduğu verilerin kullanımının mevzuata uygun olacağını, SATICI ÜYE’nin, MÜŞTERİ veya kullanıcıya ait ödeme yapılması esnasında, gerçek veya dijital ortamda veri toplaması halinde, bu hususun, MÜŞTERİ veya kullanıcıya açıkça izah edileceğini, izin verilse dahi, veri sahibi MÜŞTERİ veya kullanıcının, ad, soyad vb. kimlik bilgileri, adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri, ödeme bilgisi, ürün/hizmet kullanım bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finansal bilgi dışında veri toplamayacağını, kişisel verilere erişimin mevzuat çerçevesi ile sınırlı kalacağını, verilerin işlenmesi halinde kullanım amaçlarının açıkça izah edileceğini, veri sahibi MÜŞTERİ veya kullanıcının, SATICI ÜYE işyerine başvuru hakkının olduğunu, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunu, bu taleplerin güncel iletişim kanalları ile alınılabileceğini, taleplere karşı en kısa sürede ve mevzuata uygun şekilde cevap verileceğini, kişisel verileri mevzuatın kabul ettiği süre sınırı içinde saklayabileceğini, veri güvenliğine ilişkin gerekli güvenliği sağlayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI ÜYE , bu bent kapsamında, kurum veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurular neticesinde, SON TAZE APP in uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere SON TAZE APP tarafından yapılacak ödemelerden, itirazsız, gayrikabili rücu olarak SON TAZE APP ‘e  karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

 İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11.YÜRÜRLÜK :

Kullanıcılar kayıt formunu doldurduktan, SON TAZE APP ve onun uygulamalarını kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 

  1. FESİH VE DEĞİŞİKLİK:

 SON TAZE APP istediği zaman herhangi bir bedel ya da tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir veya değişiklik yapabilir. Satıcı Üye uygulamadan ayrılmak isterse SON TAZE APP’i mail yoluyla bilgilendirir. Tarafların ayrılma nedenini ortadan kaldırma imkanı olmadığı takdirde karşılıklı mutabakat ile Satıcı Üye’nin üyeliği sona erer. 

 

SON TAZE APP                                                                        SATICI ÜYE

VESİİLE Paylaşım Ekonomisi Çözümleri

Yönetim Danışmanlığı A.Ş.