KVKK ve Gizlilik Politikamız

sarı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden VESİİLE Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı A.Ş. (“VESİİLE AŞ.”),  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak KVKK prosedüründe tanımlanmış ilgili kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırlamıştır. Bu metin ile ilgili Kanun uyarınca VESİİLE Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı A.Ş.  nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, bilgilerin toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektedir. VESİİLE A.Ş. olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyor, kişisel verilerinizi yalnızca gerekli olduğu ölçüde ve kanunda öngörülen sınırlar çerçevesinde işliyoruz. Bu kapsamda VESİİLE A.Ş. Olarak çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, ziyaretçi, müşteri ve kullanıcılar ile iş ortaklarımızın hissedarları , yetkilileri ve çalışanlarına ilişkin olarak elde ettiğimiz kişisel verileri , Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metnine uygun şekilde işliyoruz.
 1. KİMLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ:
VESİİLE A.Ş. Olarak ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde, ürün ve hizmete yönelik taleplere en iyi şekilde yanıt verebilmek amacı ile çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortaklarımızın, hissedar, yetkili ve çalışanlarının, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın, ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işliyoruz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz, VESİİLE A.Ş. veya VESİİLE A.Ş. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;
 • Fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız, internet sitesi yada dijital ortamlarda yer alan iletişim, teklif, başvuru ve şikayet formlarını doldurmanız, telefon, posta, kurye, e-posta , internet sitemiz , mobil uygulamamız ve sosyal medya platformları üzerinden, çağrı merkezinden, şubelerimiz ve Franchise şubelerimizden, belirtilen kanallar aracılığı ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri; Kişisel verileriniz kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi veya firmalar,
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
VESİİLE A.Ş.  olarak, veri sorumlusu sıfatı ile, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde VESİİLE A.Ş. nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. VESİİLE A.Ş. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, VESİİLE A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Vesiile A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
 2. a) Vesiile A.Ş.’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 3. b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. c) Vesiile A.Ş.’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 9. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ünvan : VESİİLE Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Mersis no : ………………………….. E-mail adresi : ………………………. Posta adresi : Esentepe Mah.Yıldız Posta Cad. No :21/1 Şişli /İSTANBUL *VESİİLE AŞ. Talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.