Kullanıcı Sözleşmesi

sarı

1.TARAFLAR

 

İşbu Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (“Sözleşme”),

 

Esentepe Mah.Yıldız Posta Cad. No :21/1 Şişli /İSTANBUL adresindeki VESİİLE Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı A.Ş. (‘’VESİİLE’’)

 

 

ile,

                        …………………………………………………………………….

            Uygulama’ yı kullanmak üzere işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek, Kullanıcı olarak kaydolan kullanıcı (“KULLANICI”)

arasında akdedilmektedir.

 

İşbu Sözleşme’ de VESİİLE ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

ŞÖYLE Kİ;

 

VESİİLE, KULLANICI’ ların çevrimiçi olarak ürün araştırması yaparak sisteme üye işyerlerinden yiyecek ve içecek sipariş talebinde bulunabildiği, pazar yeri niteliğinde SON TAZE isimli mobil uygulama ile kullanıcılara hizmet sunmaktadır.

 

KULLANICI, Uygulama’ yı kullanmak üzere ve Uygulama aracılığı ile VESİİLE’ nin sistemine kaydolmuştur.

 

Buna göre Taraflar, Uygulama’ nın kullanım haklarına ilişkin olarak işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmektedir.

 

 

 

 

 

            2.TANIMLAR

 

VESİİLE                :  Vesiile Paylaşım Ekonomisi Yönetim Danışmanlığı  A.Ş. yi temsil eder.

 

KULLANICI        :           Uygulama’ dan faydalanmak için kullanıcı olarak kaydolan ve/veya giriş yaparak kullanan ve iş bu sözleşme hükümlerini kabul eden gerçek kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.

Hesap   :           Uygulama’ nın kullanımı için KULLANICI’ ya açılan özel üyelik anlamına gelir.

Mücbir Sebepler           :           İşbu Sözleşme’nin ilgili maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.

Online Ödeme Sistemi   :           Ödeme hizmetinin verilmesi için üçüncü kişiler tarafından sunulan, sipariş edilen Ürün bedelinin KULLANICI’ nın girdiği kredi kartı bilgilerine uygun olarak otomatik olarak tahsil edilmesini sağlayan sistemi ifade eder.

Sözleşme          :           İşbu Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’ nı ifade eder.

Uygulama         :           Tüm fikri ve sınai hakları VESİİLE’ ye ait olan ve SON TAZE güncel ismi verilmiş, KULLANICI’ ların çevrimiçi ürün araştırması yaparak sisteme üye işyerlerinden yiyecek ve içecek sipariş talebinde bulunabildiği, pazar yeri niteliğindeki mobil uygulamayı ve uygulama ile sağlanan hizmetlerin tümünü ifade eder.

Ürün(ler)          :           Uygulama’ da yer alan seçenekler arasından, KULLANICI tarafından seçilen ve Üye İşyeri tarafından, KULLANICI’ ya sunulan yiyecek ve içecek ürünlerini ifade eder.

Üye İşyeri         :           VESİİLE ile arasında geçerli bir sözleşme bulunan ve Uygulama üzerinden yiyecek ve içeceklerini satışa sunan ürün ve hizmet sağlayıcıları ifade eder.

 

 

            3.SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu; KULLANICI’ nın Uygulama’ dan veSON TAZE isimli  Uygulama üzerinden verilen hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

            4.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Kullanım Koşulları

 

 • İşbu Sözleşme’ de, teknik yenilikler ve yasal düzenlemelerde yapılabilecek değişikler dahil herhangi bir nedenle zaman zaman güncelleme yapılması gerekebilir. Söz konusu güncellemeler işbu Sözleşme’ ye dahildir ve bu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır. Bu nedenle, KULLANICI , SON TAZE.COM adresinde, Sözleşme’nin en güncel haline her zaman ulaşma imkânına sahiptir. Her halde, değişiklikler hakkında KULLANICI usulüne uygun şekilde bilgilendirilecek ve onaya tabi hususları içeren değişiklik ve güncellemelerde onayı alınacaktır. Değişiklik bildirimlerinin KULLANICI tarafından onaylanmaması halinde Uygulama’ nın kullanımının işbu Sözleşme hükümlerine göre sona ermesi ve Uygulama’ dan çıkış söz konusu olabilir.

 

 • KULLANICI, Uygulama’ dan faydalanabilmek için, kayıt formunu tam ve doğru olarak doldurarak Hesap açmayı ve kullanıcı adını ve şifresini girerek, Uygulama’ ya giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulama’ nın en uygun şekilde çalışması ve sonuç vermesi için KULLANICI tarafından verilerin Uygulama’ ya tam, doğru ve hatasız girilmesi gerekir. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış veya eksik bilgi beyanında bulunan KULLANICI, gerçek bilgilerini eksiksiz sağlayana kadar, VESİİLE bu KULLANICI’ya sağladığı Uygulama’yı durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıca Hesap’ın yetkisiz olarak kullanıldığına dair işaretler varsa ve/veya Hesap’tan Uygulama’ ya yetkisiz erişim sağlanmış veya sağlanmaya çalışılmışsa, VESİİLE Hesap’ı engelleyebilir veya askıya alabilir.

 

 • KULLANICI, Uygulama kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Uygulama’ ya erişim sağlanamamasından, yaşanabilecek gecikmelerden ve Uygulama’ dan faydalanılamamasından VESİİLE sorumlu değildir. KULLANICI bunu peşinen kabul eder.

 

 • KULLANICI, kendisine VESİİLE tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Uygulama’ ya kaydolurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (e-posta, cep telefonu, telefon, vb.) kullanılacağını, bu iletişim bilgileri aracılığı ile kendisiyle iletişime geçilmesine muvafakatinin olduğunu kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.

 

 • KULLANICI, Üye İşyerleri ile Uygulama dışındaki bir kanaldan, VESİİLE’ yi aradan çıkararak Sözleşme konusu hizmetlerin sağlanmasına veya Ürün’ lerin satışına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını, ödeme işlemini VESİİLE’ yi aradan çıkararak Uygulama dışında tamamlamayacağını ya da Üye İşyeri ’ni bu yönde teşvik edici hareketlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. VESİİLE’nin belirli bir KULLANICI için birden fazla kez tekrarlanan işlem iptalleri veya sair nedenle VESİİLE’ yi aradan çıkararak işlem gerçekleştirdiğine ilişkin şüphesi oluşması ya da herhangi bir şekilde bu durumun tespit edilmesi halinde, VESİİLE kendi takdirine bağlı olarak ilgili KULLANICI’ nın üyeliğini askıya alabilecek ya da sonlandırabilecektir.

 

 • KULLANICI, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 

 • KULLANICI, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 

 • Uygulama üzerinden verilen siparişlerde teslimat miktarı, Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Ürünlerin Uygulama’ da teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’ nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.

 

 • Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ ne ait Ürün’ lerin fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda VESİİLE, KULLANICI’ yı bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyeri’ nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair VESİİLE gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’ nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan VESİİLE sorumlu değildir. KULLANICI bunu peşinen kabul eder.

 

 • Teslimat, İade ve Cayma Hakkı

 

 • Ürünler, Üye İşyeri’ ne ait Uygulama’ da belirtilen adreste KULLANICI tarafından teslim alınır.

 

 • KULLANICI, sipariş verdiği Ürün’ leri Üye İşyeri tarafından belirtilen zaman aralığında Ürün’ün teslimi esnasında sipariş referans numarasını Üye İşyeri’ ne ibraz etmekle yükümlüdür. KULLANICI, sipariş numarasını ibraz etmekten imtina etmesi veya siparişi zamanında teslim almaması halinde Üye İşyeri’ nin sipariş konusu Ürün üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabileceğini ve buna ilişkin olarak ücret iadesi de dahil olmak üzere Üye İşyeri’ ne karşı herhangi bir talep ve iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 • KULLANICI ya da belirlediği alıcının sipariş ettiği Ürün’ leri belirlenen zaman aralığında teslim almaması durumunda VESİİLE hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durumda VESİİLE, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, KULLANICI’ nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün KULLANICI’ nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle VESİİLE’ye iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de KULLANICI’ ya aittir. VESİİLE, bu durumu suiistimal eden KULLANICI’ ya hizmet vermeyi durdurabilir.

 

 • İşbu Sözleşme kapsamında Uygulama üzerinden Üye İşyeri tarafından satışa sunulan Ürünler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallardan olduğu için, KULLANICI’ nın ilgili mevzuat kapsamında tüketici olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

 

 

            5.ÖDEME

 

 • KULLANICI, sipariş konusu Ürün bedelini Uygulama üzerinden Online Ödeme Sistemi aracılığı ile ödeyecektir.

 

 • KULLANICI, sipariş edeceği herhangi bir ürün için Uygulama üzerinden Online Ödeme Sistemi aracılığı ile ödemeyi yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. KULLANICI’ dan sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, kendi isteği ile bahşiş ödemesi yapması dışında herhangi bir ücret talep edilmez.

 

 • KULLANICI, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.

 

 • KULLANICI’ nın Uygulama’ yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, üçüncü kişiler Uygulama’ da tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak böyle bir durumda KULLANICI’ nın VESİİLE’ ye bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar Uygulama’ yı kullanarak sipariş ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan VESİİLE sorumlu tutulamaz. KULLANICI bunu peşinen kabul eder.

 

 • KULLANICI, Uygulama aracılığıyla VESİİLE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri üçüncü kişiler tarafından kullanılan Uygulama’ ya tanımlamamak KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.

 

 • Uygulama üzerinden KULLANICI tarafından verilen siparişlerde ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, İşyeri çalışanının bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, KULLANICI’ nın talebi ve Üye İşyeri ’nin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’ nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı, bozulmuş ya da ayıplı ürün nedeniyle iptali; ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde Üye İşyeri’ nin onayı üzerine gerçekleştirilecek sipariş iptali durumunda yapılacaktır.

 

 

 

            6.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 • VESİİLE, KULLANICI’ nın kişisel verilerinin korunmasına yüksek önem vermektedir.

 

 • VESİİLE, işbu Sözleşme kapsamında veri işleyen sıfatı ile yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası amacı ile ve kapsamında sunulan Uygulama vasıtasıyla vereceği hizmetler kapsamında, veri sorumlusu olarak KULLANICI’ ya ait kişisel verileri işleyecek, kural olarak hizmetlerin ifası amacı haricinde, Uygulama dahilindeki kişisel verilere erişimi kesinlikle mümkün olmayacaktır. VESİİLE, Sözleşme’nin ifası için KULLANICI’ ya ait kişisel verileri Üye İşyeri ile ve gerekli olduğu takdirde Sözleme konusu ile ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. VESİİLE tarafından kişisel verilerin Sözleşme’nin ifası amacı dışında işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, reklam, satış ve benzeri amaçlarla kullanılması söz konusu olmayacaktır.

 

 • VESİİLE, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendi kişisel verilerine ilişkin olarak çeşitli haklarının bulunduğunun bilincindedir. İlgili kişilerin bu hakları kullanmaları halinde, buna ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde KULLANICI’ nın bu kapsamda ileteceği talepleri dahilinde işlem yapacağını beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kişisel verilere ilişkin düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgiye Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ ninden ulaşılabilir.

 

            7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 • SON TAZE isimli Uygulama’ nın tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, VESİİLE ticari markaları, VESİİLE ticari görünümü veya Uygulama’ nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları münhasıran VESİİLE’ ye aittir.

 

 • KULLANICI, VESİİLE tarafından işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri ve VESİİLE’ nin yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

 • KULLANICI, Uygulama dahilinde bulunan, VESİİLE ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

            8.SORUMLULUK

 

 • KULLANICI, Uygulama üzerinden Üye İşyeri’ ne ait Ürün sipariş ettiğinde, VESİİLE sadece bir aracı olarak hareket etmektedir ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan Ürün kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’ nin KULLANICI’ ya Uygulama üzerinden sunduğu Ürün nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden VESİİLE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • VESİİLE, Uygulama üzerinden sunulan hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatına sahip olup KULLANICI bu kapsamda VESİİLE’ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

 • VESİİLE, KULLANICI’ ya karşı işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak, haksız fiil sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü hukuki dayanağa istinaden ortaya çıkabilecek olan sadece ağır kusurunun bulunduğu hallerde ve doğrudan zararlardan sorumludur.

 

 • KULLANICI, Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili üçüncü şahıs servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda VESİİLE’ nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, VESİİLE tarafından Uygulama’ nın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhüt verilmediğini, Uygulama’ nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

            9.MÜCBİR SEBEPLER

 

Doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, VESİİLE’ nin kullandığı Server’ların zarar görmesi, sisteme sızılması, hacklenmesi ve benzeri mücbir sebeplerin (“Mücbir Sebepler”) oluşması halinde VESİİLE, işbu Sözleşme’ yi kısmen veya tamamen askıya alma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin işbu madde uyarınca askıya alınması nedeniyle KULLANICI, herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkına sahip değildir.

 

 

 

 

            10.SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ

 

 • Taraflar işbu Sözleşme’ yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

 

 • VESİİLE dilediği zamanda Uygulama’ yı ve/veya işbu Sözleşme’ yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

 • KULLANICI, dilediği zaman işbu Sözleşme’ yi Uygulama’ da yer alan “Ayarlar” sekmesinden “Hesabımı Sil” seçeneğini tıklayarak sona erdirebilecektir.

 

            11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

 • İşbu Sözleşme’nin varlığı, geçerliliği ve sona ermesine ilişkin uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere, işbu Sözleşme’ ye ilişkin veya işbu Sözleşme’ den kaynaklanan bütün uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

 

 • Taraflar, işbu Sözleşme’ den doğan uyuşmazlıklarda ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde VESİİLE’ nin kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda VESİİLE’ nin kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

 • Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

            12.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

 

İşbu Sözleşme, Taraflar’ dan herhangi birisi tarafından sona erdirilmediği sürece, işbu Sözleşme’ nin şartlarına uygun olarak elektronik ortamda onaylanıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 

            13.YÜRÜRLÜK

 

KULLANICI’ nın, Uygulama üzerinden, “Hizmet Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “Devam” seçeneğini tıklaması ile kabul beyanının VESİİLE kayıtlarına geçtiği anda Sözleşme hükümleri kabul edilmiş sayılarak Sözleşme yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI da bu beyanı ile işbu Sözleşme’nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.